מה דינן של הכנסות שכירות המתקבלות במסגרת "פינוי בינוי" או תמ"א 38/2 ותמ"א 38/1

סוגית מס אשר לא ניתן לה מענה מפורש במסגרת הוראות הדין , היא סוגיית מס ההכנסה העלול לחול על דמי שכירות שמקבלים הדיירים מהיזם במהלך תקופת הבנייה של פרויקט התמ"א (38/1 או 38/2)  ובפרויקט של פינוי בינוי. לאור הנזק הכלכלי העלול להיגרם לדיירים בתקופת הבנייה , נהוג לקבוע בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי כי היזם […]