טפסים

יפוי כח להתחדשות עירונית

יפוי כח להתחדשות עירונית הוא הכנסת כח חדש ויזואלי לעיר כדי לפתור בעיות ולהפעיל שינויים חדשניים. עשוי לכלול פעולות כגון מחקר ועזרה לדיירים בהבאת הצעות והסדרת ההליך באופן חוקי אל מול היזם המפקח ושאר בעלי מקצוע.

פרוטוקול בחירת נציגות

בחירת נציגות לבנין היא שלב חיוני בתהליך ההתחדשות העירונית. אנו ממליצים לבחור במישהו מהימן ומנוסה שיוכל לייצג את האינטרסים שלכם לאורך כל הדרך. חשוב לוודא שנציגכם מכיר את המסגרות המשפטיות המורכבות סביב התחדשות עירונית, כמו גם את האתגרים וההזדמנויות הייחודיות הכרוכות בתהליך זה. תפקידם בעיקר לבחור עבורכם את בעלי המקצוע.

תצהיר בן/ת זוג

כאשר מתבצעת עסקת מכר בה בת זוגתו של המוכר אינה רשומה כבעלת זכויות – חשוב לודא ולהחתים את בת הזוג על כתב הסכמה בדבר מכירת הזכויות בנכס. ככל ומדובר במוכר יחיד אשר אין לו בת זוג, יש לשלב בהוראות ההסכם ובנוסף להחתים את המוכר על תצהיר כי אין לו בת זוג.

טופס 7006

שירות זה מאפשר הגשת הודעה על דחיית יום המכירה בהתאם לסעיף 49כא(א) לחוק מיסוי מקרקעין, במכירת זכות במקרקעין המותנית בתנאי מתלה או אופציה במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי.

טופס 7009

הצהרה על נכונות פרטים בהצהרה המקוונת.

טופס 7738

מוכר ורוכש זכות במקרקעין או אופציה למכירת זכות במקרקעין, במסגרת פרויקט תמ"א 38, ומבקש כי יום המכירה יידחה בהתאם להוראות סעיף 49לב1 לחוק מיסוי מקרקעין.