תיקוני חקיקה רלוונטיים להתחדשות עירונית- חוק ההסדרים 2023

איור: אלון ברייאר

​​חוק שהממשלה מביאה לאישור הכנסת בכל שנה לצד חוק התקציב, המאגד תיקוני חקיקה רבים שהממשלה רואה צורך באישורם בכנסת כדי ליישם את מדיניותה ותוכניותיה הכלכליות. בשנים האחרונות הוא נקרא "חוק המדיניות הכלכלית", "חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל" ו"חוק ההתייעלות הכלכלית"​. חוק ההסדרים נבדל מרוב החוקים הנחקקים בכנסת בכך שהוא מקבץ חוקים ותיקוני חקיקה בנושאים שונים. […]

ע"א 6529/96 – טקסטיל ריינס בע"מ נ' ענת רייך

העובדות בקצרה הזוג הראל (להלן: "המוכרים") חתמו על הסכם חכירה עם המנהל על נכס מקרקעין שלא רשום ברשם המקרקעין אלא רק בספרי המנהל. (בשפת העם "קנה דירה") סוכם כי עליהם לרשום את הנ"ל ברשם המקרקעין וכי עד אז יש להם זכות שימוש בנכס (זכות חוזית לקבלת חכירה) ועוד סוכם כי הזוג הראל לא רשאים להעביר […]