קריאה נעימה

השאלות הכי נשאלות בתחום ההתחדשות עירונית

תוכן עניינים

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם

כל התשובות במגוון נושאים: התחדשות עירונית ביישוב שלי, סוגיות מס, הסכמים, תמורות וכדאיות כלכלית ועוד. כל הזכויות שמורות לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

מהו תפקידה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית?

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  היא הגורם הממשלתי המופקד על תחום ההתחדשות העירונית במדינת ישראל. הרשות מקדמת ומעודדת את הפעילות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. הרשות מסייעת במימון תוכניות שונות, בהקמת מינהלות עירוניות, בהדרכה מקצועית לדיירים ובהסרת חסמים מבניים וחוקיים. 

התחדשות עירונית ביישוב שלי

מהן מינהלות התחדשות עירונית וכיצד ניתן ליצור קשר איתן?

מינהלת עירונית היא יחידה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הפועלת בתחום הרשות המקומית, במטרה לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית באותן רשויות.

אם אין מינהלת ביישוב שלי, למי ניתן לפנות?

כאשר אין מינהלת ביישוב ניתן לפנות למחלקת ההנדסה בעירייה.

מהי מדיניות ההתחדשות העירונית בעיר שלי?

כל עיר קובעת את מדיניות ההתחדשות העירונית של עצמה באמצעות תכניות ומסמכי מדיניות. ישנן ערים שהכינו תוכניות ספציפיות להתחדשות עירונית אשר מגדירות וקובעות באילו אזורים ניתן לקדם התחדשות עירונית ומאיזה סוג (פינוי-בינוי או תמ"א 38). אם אין תוכנית בעיר שלכם, פנו למחלקת ההנדסה בעירייה.

אילו פרויקטי פינוי-בינוי מקודמים בעיר שלי?

פרויקטי פינוי-בינוי המקודמים בערים השונות ניתן למצוא הן במפה הדינמית והן ברשימת המתחמים.

שימו לב – במפה הדינמית מופיעות גם פרויקטי תמ"א 38.

האם יש היתכנות לקידום פרויקט התחדשות עירונית באזור שלי?

כדי לקדם פרויקט התחדשות עירונית יש צורך לעמוד בכמה תנאים:

 1. המבנים נמצאים באזורים עירוניים ותיקים.
 2. המדיניות העירונית לגבי התחדשות עירונית תומכת ומאפשרת קידום פרויקטים באזור. 
 3. פרויקטים של תמ"א 38:
  א. מבנים שנבנו לפי תקני בנייה ישנים, כלומר שההיתר לבנייתם ניתן לפני שנת 1980.
  ב. מבנים שאינם עומדים בתקן 413 לרעידות אדמה.
 4. כל הפרויקטים נדרשים להיות בעלי כדאיות כלכלית למבצע הפרויקט, כלומר ליזם. בפרויקטים של פינוי-בינוי נבחנת הכדאיות הכלכלית לפי תקן שמאי 21
 5. ניתן לבדוק כדאיות כלכלית באמצעות המודל הדינמי לחישוב כדאיות כלכלית של מתחמי פינוי ובינוי.

איך מקדמים פרויקט פינוי-בינוי או תמ"א 38?

קידום פרויקט התחדשות עירונית תלוי במשתנים ובשחקנים רבים. כאן נתאר בקיצור רב את השלבים השונים, אולם פירוט רב יותר ניתן למצוא במדריך הזה (הבהרה – אומנם המדריך מיועד לקידום תמ"א 38 אך כמעט כל השלבים בו רלוונטיים לפרויקט של פינוי-בינוי) וכן במינהלות להתחדשות עירונית. 

שלב ראשון: קבלת החלטה עקרונית לביצוע הפרויקט
יש לבדוק האם הבית שלכם מותאם לפרויקט התחדשות עירונית והאם יש כדאיות כלכלית למבצע הפרויקט לבצע אותו. היזמים או הקבלנים בונים כנגד קבלת זכויות בנייה להקמת דירות נוספות. את הדירות הנוספות מוכרים היזמים והקבלנים לצורך כיסוי העלויות הדרושות, לרבות הפקת רווח. גם זאת תוכלו לברר עם מינהלת העירונית.

שלב שני: הגעה להסכמות ובחירת נציגות דיירים
בשלב זה יש לבדוק  האם יש נכונות לקדם פרויקט שכזה עם שאר הדיירים בבניין ובמקרה הצורך גם עם הדיירים בבניינים הסמוכים. 

שלב שלישי: התקשרויות עם אנשי מקצועות מייעצים
בשלב זה כדאי להתקשר עם בעלי מקצוע שונים כגון מארגן ועורך דין דיירים שייצג אתכם מול היזם. 

שלב רביעי: בחירת יזם והתקשרות עימו (בליווי עורך דין)
בשלב זה יש להתקשר עם יזם בליווי עורך הדין שלכם. 

שלב חמישי: תכנון הפרויקט וקבלת היתר בנייה
בשלב זה היזם מקדם את תכנון הפרויקט מול מוסדות התכנון ועליו לקבל היתר בנייה.

האם יש רשימת בעלי מקצוע מומלצים לצורך קידום פרויקט התחדשות עירונית?

אין רשימה שמית של בעלי מקצוע, אך נוכל להמליץ באילו סוגי בעלי מקצוע כדאי להיעזר, כיוון שלכל אחד מבעלי המקצוע יש מומחיות משל עצמו. מומלץ לשכור שירותים של עורך דין שייצג את הדיירים, מפקח על הבנייה, יועץ ביטוח ושמאי.
כיום מקובל שאנשי מקצוע ויועצים מספקים שירות לבעלי דירות, לעיתים עוד טרם בחירת היזם, בהנחה ששכר טרחתם ישולם על ידי יזם עתידי, לכשייבחר. כדאי לשים לב כי בפרויקטים שבהם הכדאיות הכלכלית גבולית, מימון אנשי מקצוע נוספים כגון יועץ ביטוח, שמאי ומודד שילוו את בעלי הדירות, עלול להכביד על הוצאות הפרויקט.

אני רוצה שהמדינה תקדם פרויקט בבניין שלי על רקע סכנה מפני רעידות אדמה או בגלל תחושה שלי שהמבנה מסוכן. איך אני עושה זאת?

המדינה מכירה בחשיבות של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ולכן יצרה את תוכנית המתאר לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה – תמ"א 38. התכנית מקצרת את שלבי הבנייה בכך שהגדירה את זכויות הבנייה והיא מאפשרת להוציא מתוקפה היתר בנייה. ניתן לפנות לאגף שיקום שכונות במשרד הבינוי והשיכון לצורך בחינה אם ישנם מענקי חיזוק מבנים, באזורים בעלי סיכון סיסמי גבוה. 
החוק מטיל אחריות על בעלי בניין להחזיקו במצב המבטיח את שלום הבעלים והציבור. במקרה של מבנה הנחשד כמסוכן תבדוק העירייה את המבנה. אם מתוצאות הבדיקה יעלה כי המבנה עומד בקריטריונים של "מבנה מסוכן", מחלקת ההנדסה של העירייה תוציא צו "מבנים מסוכנים". מרגע הוצאת צו מסוג זה, האחריות על כל הפעולות מוטלת על הדיירים בבניין.

סוגיות מס בהתחדשות עירונית

אילו חוקי מס חלים על פרויקטים של התחדשות עירונית (מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה וכדומה)?

במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית ניתנות הטבות מס והטבות כספיות לבעלי הדירות הנמצאות בתהליך של התחדשות עירונית (במסלול פינוי-בינוי בלבד). ההטבות מגדילות את כדאיותו הכלכלית של הפרויקט לכל הצדדים השותפים – התושבים והיזמים. במדריך הזה תמצאו את פירוט הטבות המס.

יש לי שתי דירות באותו בניין/מתחם, האם אני זכאי לפטור ממיסים על שתיהן?

פטור ממיסים ניתן כדי לעודד קידום פרויקטים של התחדשות עירונית ומתייחס באופן שונה לפרויקטים שונים:

 • פרויקטים של פינוי-בינוי – אם בבעלותו של דייר יותר מדירה אחת במתחם פינוי-בינוי, הדייר יהיה זכאי לפטור ממס שבח וממס רכישה רק בגין אחת הדירות.
  מתחם, לעניין פטור זה – המתחם המוכרז על ידי שר הבינוי והשיכון.
 • פרויקטים של תמ"א לחיזוק ולעיבוי (38/1) – אין הגבלה על מספר יחידות הדיור בבעלות אותו האדם, לעניין הפטור ממיסים.
 • פרויקטים של תמ"א להריסה ולבנייה מחדש (38/2) – הפטור ממס ניתן עבור דירה אחת לכל דייר בכל מבנה.

מהו גובה הארנונה בפרויקט של התחדשות עירונית?

במטרה להקל על הדיירים החוזרים לדירותיהם את העלויות שנוספו להם בפרויקט פינוי-בינוי, תינתן הנחה עבור השטח שנוסף בדירת התמורה החדשה לתקופה מוגבלת.

תמורות וכדאיות כלכליות

איך אדע אם הפרויקט שלי כדאי מן הבחינה הכלכלית?

כדי לדעת אם פרויקט התחדשות עירונית באזור מסוים הוא כדאי מן הבחינה הכלכלית מומלץ להיעזר במודל הדינמי לחישוב כדאיות כלכלית של מתחמי פינוי-בינוי.
חשוב להדגיש כי זהו כלי עזר שאינו מהווה תחליף לבדיקה שמאית ספציפית לפרויקט. 

מהו תקן שמאי 21?

התקן נקבע על ידי מועצת השמאים במטרה לבחון את כדאיותם הכלכלית של פרויקטי פינוי בינוי. התקן מגדיר, בין היתר, את הרכיבים האלה: 

 • העלויות הכרוכות בביצוע (כולל תכנון, עלויות הבנייה, מימון, ההריסה, שיווק, מיסוי וכדומה). 
 • העלויות הכרוכות בטיפול בדיירים לרבות ערבויות, תשלום שכר דירה לתקופת הבנייה, מימון בעלי מקצוע לייצוג הדיירים וכדומה. 
 • זכויות הבנייה העתידיות ושווין הצפוי.

כדי שפרויקט יהיה כדאי מן הבחינה הכלכלית ויאפשר ליזם פרטי לבצע אותו, קבע השמאי הממשלתי שיעורי רווח רלוונטיים משתנים בהתאם למיקום הפרויקט. חשוב להבהיר ששיעור הרווח מושפע מגורמים רבים, ויש לבחון כל פרויקט לגופו. לצורך בדיקה ראשונית, ניתן להסתייע במודל הדינמי לחישוב כדאיות כלכלית של מתחמי פינוי-בינוי אך יש לשים לב כי כרגע שיעור הרווח הנלקח בחשבון במסגרת המחשבון הוא 20%.

אילו תמורות מקובל להציע לדיירים בפרויקטי התחדשות עירונית?

התמורות משתנות בהתאם לסוג הפרויקט (פינוי-בינוי או תמ"א 38) וכן בהתאם למדיניות העירונית.

האם אצטרך לשלם עבור הפרויקט או חלקים ממנו (עלויות בנייה, תשלום לאנשי מקצוע וכדומה)?

כיום מקובל בשוק ההתחדשות העירונית שהיזמים משלמים על מלוא עלויות הפרויקט. החל בעלויות הבנייה, דרך עלויות שכר הדירה (בפרויקטים של פינוי-בינוי או תמ"א 38/2) וכלה בבעלי מקצוע הנותנים שירות לדיירים כגון עורך דין שייצג את הדיירים, מפקח על הבנייה ועוד. 

התמורה המוצעת נמוכה לטעמנו, מה אפשר לעשות?

אם התמורות המוצעות נמוכות מדי לטעמכם, אנו  מציעים כי תנהלו משא ומתן מול היזם. הַביעו את אי-שביעות רצונכם ובקשו לראות את ההערכות השמאיות שביצע. תוכלו לבקש גם מימון של שמאי עצמאי מטעמכם כדי לנסות להפיג את חששותיכם (היזם אינו מחויב לממן זאת אבל ייתכן שיסכים). אם עדיין אינכם מרוצים מגובה התמורות, תוכלו לנסות לפנות ליזם אחר ולבדוק את התמורות שהוא מציע לכם. 
יחד עם זאת, יש לשים לב כי כיון העיריות ומוסדות התכנון קובעים מהו תחשיב התמורה שייקחו בחשבון לענין קביעת זכויות הבניה. במקרים אלה, סביר להניח כי היזם לא יוכל לחרוג מהתמורה שבתחשיב.
כדי לסייע לדיירים המתלבטים לגבי עסקות פינוי ובינוי שהוצעו להם, מעמידה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית את האפשרות לקבל חוות דעת של שמאי פינוי ובינוי. תפקידו העיקרי של השמאי הוא לבחון עסקה שהציע יזם לבעלי הדירות, ולקבוע האם היא כדאית מהבחינה הכלכלית עבור בעלי הדירות, ואם לא, מה יידרש כדי להפוך אותה לכלכלית. חוות הדעת של השמאי תהווה ראיה לכאורה בדיון בבית משפט ככל שתוגש תביעת דייר סרבן.
 

מתי ניתן להגיש בקשה למינוי שמאי פינוי-בינוי?

שמאי פינוי-בינוי ימונה על ידי הרשות הממשלתית בשני מקרים עיקריים:

 1. כאשר קיים רוב מיוחס של בעלי דירות המעוניינים בעסקה, הם רשאים לפנות למנהל הרשות הממשלתית על מנת שימנה שמאי פינוי ובינוי.
  רוב מיוחס לעניין זה הוא: 67% לפחות מבעלי הדירות שבמקבץ (בניין או כמה בניינים, שיש לפנות כדי להקים מבנה חדש במתחם פינוי ובינוי), אשר 67% לפחות מן הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. כמו כן, בכל בניין במקבץ צריך להתקיים התנאי הבא:
  א. למעלה מ-50% מהדירות בבניין הסכימו לעסקה.
  ב. לרוב הדירות שבסעיף א' מוצמדים למעלה מ-50% מהרכוש המשותף. 
 2. במקרים שבהם הוגשה תביעה של בעלי דירות לביצוע עבודות לחיזוק ותוספת בנייה או הריסה ובנייה מחדש במסגרת תמ"א 38, יוכל המפקח על הבתים המשותפים לפנות למנהל הרשות הממשלתית לצורך מינוי שמאי פינוי-בינוי.

הסכמים

מהו הסכם ארגון עסקה ומה תוקפו?

"הסכם לארגון עסקה" הוא הסכם שעניינו ארגון בעלי דירות בבית משותף לשם קידום עסקה ואשר מתקיימים לגביו 3 הסעיפים האלה:

 1. הוא אינו עסקת פינוי ובינוי או תמ"א 38
 2. הוא כולל התחייבות של בעל הדירה למארגן לבלעדיות לתקופה מוגבלת
 3. ישנם לוחות זמנים קצובים להליך הארגון

תוקפו של הסכם ארגון עסקה מוגבל על פי חוק בהתאם לשיעור החותמים מקרב בעלי הדירות במתחם ובהתאם להתקדמות הפרויקט.

לפירוט ראו בסעיפים 6-5 בחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע״ז-2017.

מהו הסכם עסקה?

הסכם עסקה הוא חוזה בין יזם לבין בעל דירה בבית משותף שבו מתחייב בעל הדירה למכור את הדירה שבבעלותו (או חלק מזכויותיו בבית המשותף) לצורך הריסת הבית המשותף והקמת בית משותף חדש במקומו, בהתאם לתוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה. לחוזה מצורף ייפוי כוח מבעל הדירה ליזם או לעורך דין מטעמו של היזם לביצוע הפעולות הנדרשות למימוש החוזה. בין השאר יכלול החוזה את הרכיבים האלה:

 1. העקרונות לקביעת התמורה שיקבל כל בעל דירה לפי החוזה
 2. המועדים המרביים לקבלת היתר בנייה ולמסירת הדירה החדשה לבעל הדירה בהתאם לחוזה
 3. פרטי הגורם שיבצע את עבודות הבנייה או התנאים לבחירת גורם זה וניסיונו של הגורם בתחום
 4. התחייבות היזם להעמדת ערבויות לטובת בעל הדירה להבטחת התחייבויות היזם לפי החוזה

האם מותר להחתים על הסכם ארגון לפני כנס דיירים?

לא, על פי חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017 חובה לארגן כנס דיירים לפני החתמה על הסכם ארגון. כדי להבטיח קיום כנס משמעותי נקבעו בחוק שיעורי השתתפות בכינוס לצורך חתימה על עסקת ארגון:

 • 40% מבעלי הדירות בבית המשותף (בחישוב לא ייכללו דירות ציבוריות).
 • בבית משותף עם 17 דירות לפחות, נדרשים 40% השתתפות בשני כינוסים במצטבר, ובלבד שבכינוס הראשון השתתפו לפחות 30% מבעלי הדירות ובכינוס השני השתתפו לפחות 20% מבעלי הדירות.

האם יש הסכם לדוגמה לפרויקט פינוי-בינוי?

כן, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית פרסמה הסכם לדוגמה שמטרתו לסייע בידי בעלי הדירות ועורכי הדין המייצגים אותם לקבוע דרך ההתנהלות של הצדדים לאורך הפרויקט, תוך שמירה על הגינות מרבית ביחס לכל השותפים בו.

הסכם לדוגמה בין בעלי דירות ליזם לעסקת פינוי-בינוי
 

מהו הסכם פינוי בינוי?

הסכם פינוי-בינוי הוא חוזה בין יזם לבין בעל דירה בבית משותף שבו מתחייב בעל הדירה למכור את הדירה שבבעלותו לצורך הריסת הבית המשותף והקמת בית משותף חדש במקומו, בהתאם לתוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה. לחוזה מצורף ייפוי כוח מבעל הדירה ליזם או לעורך דין מטעמו של היזם לביצוע הפעולות הנדרשות למימוש החוזה. בין השאר יכלול החוזה את הרכיבים האלה:

 1. העקרונות לקביעת התמורה שיקבל כל בעל דירה לפי החוזה
 2. המועדים המרביים לקבלת היתר בנייה ולמסירת הדירה החדשה לבעל הדירה בהתאם לחוזה
 3. פרטי הגורם שיבצע את עבודות הבנייה או התנאים לבחירת גורם זה וניסיונו של הגורם בתחום
 4. התחייבות היזם להעמדת ערבויות לטובת בעל הדירה להבטחת התחייבויות היזם לפי החוזה

נציגות דיירים

מהי נציגות דיירים, כיצד בוחרים אותה, מה סמכותה ומה תחום האחריות שלה?

נציגות דיירים כשמה כן היא: נציגות של דיירים בפרויקט של התחדשות עירונית שמטרתה לסייע בהתארגנות הדיירים במבנה המיועד להתחדשות עירונית ולשמש נציגיהם מול בעלי המקצוע (יזם, עורך דין מייצג דיירים, אדריכל, שמאי, מארגן ועוד), הרשות המקומית ומוסדות התכנון. 

הנציגות צריכה להיבחר על ידי בעלי הדירות ואינה חייבת להיות זהה לוועד הבית. עבודת הנציגות נעשית לרוב בהתנדבות, נמשכת על פני שנים רבות וכוללת יכולת הבנה של מורכבות התהליך ויכולת פישוט המידע והעברתו לשאר הדיירים.

חשוב להדגיש שהנציגות היא גורם שאמור להעביר מידע בין הדיירים והיזם ולבנות ביניהם יחסי אמון. הנציגות אינה ישות משפטית ואינה מוסמכת לחתום בשם בעלי הנכסים ולהחליט החלטות מהותיות בפרויקט. עם זאת, לרוב הסכם עם יזם או עם מארגן כולל מנגנון קבלת החלטות מהיר, שבמסגרתו הנציגות ממונה להיות מוסמכת להחליט החלטות בנוגע להתנהלותו השוטפת של הפרויקט. מומלץ כי בהסכמים יוגבל תפקידה של הנציגות להחלטות שוטפות בלבד, אשר אין להן השלכה מהותית על אופי הפרויקט ועל התנהלותו. 
להרחבה, קראו על עקרונות לבניית נציגות דיירים לארגון תהליך התחדשות עירונית ולקידומו

דייר סרבן

מה קובע החוק לגבי בעל דירה שמסרב להשתתף בפרויקט (דייר סרבן)?

דייר סרבן הוא בעל דירה בבית משותף שמסרב לחתום על הסכם פינוי-בינוי או דייר המתנה את הסכמתו לכך בתנאים בלתי סבירים, לאחר שרוב מיוחס מבין בעלי הדירות במקבץ הסכים לעסקה. רוב מיוחס לעניין זה – 80% מהמקבץ ולפחות 2/3 מבניין. 

מה עלול להיות דינו של "דייר סרבן" על פי החוק?

דייר סרבן אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות במקבץ שהסכימו לעסקה, בשל הנזק שנגרם להם עקב אי-ביצוע העסקה. כמו כן, בית משפט אשר בחן את המקרה וקבע כי סירובו אינו סביר, ראשי למנות עורך דין או רואה חשבון שיחתום במקומו על העסקה.

מתי סירוב לחתום על הסכם פינוי בינוי ייחשב כסירוב סביר?

 1. כשהעסקה אינה כדאית מבחינה כלכלית
 2. כשלא הוצעו לבעל הדירה המסרב מגורים חלופיים לתקופת הקמת הבניין החדש או שלא הוצעו מגורים חלופיים הכוללים התאמות אם בעל הדירה המסרב או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות
 3. כשלא הוצעו לבעל הדירה המסרב בטוחות הולמות
 4. כשקיימות נסיבות אישיות מיוחדות של בעל הדירה המסרב שבגינן ביצוע העסקה בתנאים שסוכמו עם שאר בעלי הדירות, אינו סביר
 5. אם בעל הדירה המסרב או בן משפחתו הוא אדם עם מוגבלות והתנאים שנקבעו בחוק בנוגע להתאמות לדירת הקבע החלופית, לא התקיימו.
 6. קשיש, שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 2 בשאלה המתייחסת לקשישים (תחת נושא "אוכלוסיות מיוחדות", להלן)
   

אוכלוסיות מיוחדות

אני קשיש. האם אני זכאי להקלות מיוחדות במסגרת תהליכי ההתחדשות העירונית?

 1. היזם מחויב לממן במשך חמש שנים את הפרש הוצאות הניהול והתחזוקה (ועד הבית) בבניין חדש עבור קשישים המקבלים הבטחת הכנסה, אם זו דירתם היחידה.
 2. היזם חייב להציע לקשישים חלופות תמורה ייעודיות עבורם לצד הצעה לדירת התמורה. היזם רשאי לבחור להציע לקשיש אחת מהחלופות האלה:
  2.1. מתן אפשרות לקשיש לבחור אחת משלוש חלופות מחוץ לפרויקט: 
      2.1.1 מימון מעבר לדיור מוגן ותשלום ההפרש הכספי עד לשווי דירת התמורה שהיה זכאי לה בפרויקט.
      2.2.2 רכישת דירה חלופית על ידי היזם עבור הקשיש, בשווי דירת התמורה. 
      2.2.3 קבלת שווי דירת התמורה במזומן לשם רכישת דירה חלופית על ידי הקשיש, לא יאוחר ממועד הפינוי.

  על פי החוק, היזם נדרש להציע לקשישים בני 80 ומעלה פתרון דיור מחוץ לפרויקט, אשר יחסוך את הצורך במעבר לשכירות, באחת משלוש החלופות שבסעיף זה. 

     2.2. מתן שתי דירות קטנות במסגרת הפרויקט בשווי מצטבר של דירת התמורה. 

    2.3. מתן דירה חדשה בפרויקט הקטנה מדירת התמורה, בתוספת תשלומי איזון עד לשווי דירת התמורה. 

הגדרת "דייר קשיש": בעל דירה המתגורר בדירה שנתיים לפחות ומלאו לו 75 שנים עד מועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם עם היזם.

מהן זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי בפרויקטי התחדשות עירונית?

 1. דיירי דיור ציבורי רשאים לחזור ולהתגורר בדירה חדשה במתחם המחודש. הם רשאים גם לקבל חלופות נוספות ממשרד הבינוי והשיכון לרבות מעבר לדירה ציבורית אחרת, או לבית דיור מוגן.
 2. הדיירים לא יחויבו בתשלום שכר דירה נוסף על שכר הדירה  ששילמו לפני הפרויקט.
 3. הדיירים לא יחויבו בתשלום הוצאות ניהול ותחזוקה (ועד הבית) במתחם או בבניין שבו נמצאת הדירה, בסכום העולה על זה ששילמו  לפני הפרויקט.

שימו לב! סעיפים 2 ו- 3 כפופים לנהלי משרד הבינוי והשיכון. 

הממונה על פניות הדיירים

מהו תפקידה של הממונה על פניות דיירים ואיך פונים אליה?

תפקיד הממונה על פניות דיירים הוא לברר פניות של דיירים בעניינים הנוגעים למיזמי התחדשות עירונית.
כך למשל, ניתן לפנות לממונה בנושאים האלה:

 • מינהלות עירוניות, התנהגות יזמים, התנהגות דיירים אחרים, כולל טענות להפעלת לחץ בלתי סביר על דייר כדי שייתן את הסכמתו להצטרף לפרויקט.
 • התנהגות של מארגנים שלא בהתאם להוראות חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017, כגון: מארגן שהפר את חובת ההגינות והזהירות שהוא חב לבעלי הדירות על פי החוק, ולא פעל לטובת בעלי הדירות בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, או שלא מסר כל מידע שיש בידיו בעניין מהותי הנוגע לעסקת הפינוי ובינוי או לעסקה לפי תוכנית החיזוק. 

לשיתוף הכתבה:

מדד לסיום הכתבה:

לעוד כתבות מעניינות