ע"א 6529/96 – טקסטיל ריינס בע"מ נ' ענת רייך

העובדות בקצרה הזוג הראל (להלן: "המוכרים") חתמו על הסכם חכירה עם המנהל על נכס מקרקעין שלא רשום ברשם המקרקעין אלא רק בספרי המנהל. (בשפת העם "קנה דירה") סוכם כי עליהם לרשום את הנ"ל ברשם המקרקעין וכי עד אז יש להם זכות שימוש בנכס (זכות חוזית לקבלת חכירה) ועוד סוכם כי הזוג הראל לא רשאים להעביר […]