חובת זהירות של בעלי מקרקעין

אחריות בעלי מקרקעין סעיף 37 לפקנ"ז – אחריות בעל מקרקעין כלפי מסיג גבול – "האחריות לפי סעיפים 35 ו-36 של בעל מקרקעין או של תופשם, בשל מצבם של המקרקעין, תחזוקתם או תיקונם, לא תחול כלפי מי שנכנס למקרקעין כמסיג גבול, אלא אם הוכיח התובע שנכנס בתום לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה". אחריות […]