תיקוני חקיקה רלוונטיים להתחדשות עירונית- חוק ההסדרים 2023

איור: אלון ברייאר

​​חוק שהממשלה מביאה לאישור הכנסת בכל שנה לצד חוק התקציב, המאגד תיקוני חקיקה רבים שהממשלה רואה צורך באישורם בכנסת כדי ליישם את מדיניותה ותוכניותיה הכלכליות. בשנים האחרונות הוא נקרא "חוק המדיניות הכלכלית", "חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל" ו"חוק ההתייעלות הכלכלית"​. חוק ההסדרים נבדל מרוב החוקים הנחקקים בכנסת בכך שהוא מקבץ חוקים ותיקוני חקיקה בנושאים שונים. […]