דיני הנזיקין מול המשפט הציבורי (ציבורי מתחלק לשניים – חוקתי ומנהלי)

חריגים: תקיפה ישירה: כאשר הרשות ביצעה פעולה מסוימת ואני מבקש לפסול את אותה פעולה, תוגש למשל עתירה מנהלית בטענה שבוצעה פעולה לא חוקית וזה קלאסי לכללי המשפט המנהלי. תקיפה עקיפה: זה אומר, שאני לא מבקש לפסול את פעולות הרשות, אלא הרשות עשתה לי כך וכך ועל זה אני רוצה פיצוי. זה נקרא תקיפה עקיפה, וזה […]