פסק דין עיריית נתניה נ' דוד בירגר – מבחן עובד מעסיק

דב"ע לא/ 3-27 עיריית נתניה – דוד בירגר – דוד בירגר עבד בעיריית נתניה והיה גובה מיסים מתושבי חוץ, הוא הוגדר כעצמאי וצוין כי הוא לא עובד העירייה והוא לא רוכש זכויות של עובד וכו׳ כשכל פעם מחדש הצהיר כך. הוא עבד במתכונת הזו במשך 14 שנה. כגובה חוץ, הוא הגיע לעירייה מתי שהוא רצה, […]