הפקדת צוואה ברשם הירושות

תנאים לקבלת השירות

  • המצווה הינו בעל מספר תעודת זיהוי ישראלית. 
  • הפקדה היא מעשה אישי ורק המצווה בעצמו או נוטריון ( עבור צוואה נוטריונית שערך) יכול לבצע הפקדה.
  • בצוואה הדדית יש לבצע הפקדה עבור כל מצווה בנפרד ולשלם אגרה נפרדת.

מסמכים נדרשים

  • צוואה מקורית.
  • אישור על תשלום אגרה עבור הפקדת צוואה. 

אפשרויות תשלום

להלן אפשרויות התשלום:

באופן מקוון

תשלום אגרת "הפקדה של צוואה" באמצעות שירות התשלומים הממשלתי 115.00 ₪.

החזרת צוואה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

בבנק הדואר

לצורך קבלת שוברים לתשלום בבנק הדואר, יש לפנות למרכז השירות והמידע בדואר אלקטרוני Moked-Yerushot@justice.gov.il.

שימו לב כי במידה ומבוצע תשלום בבנק הדואר, ניתן לבצע הפקדה רק לאחר שחלפו 24 שעות מהתשלום.

על תשלומים המשולמים למדינה לא מתווספת לרוב חובת תשלום מע"מ, ולכן המדינה לא נדרשת להפיק בגינם חשבונית מס (לא קיים רכיב מע"מ). ניתן לדרוש הכרה בהוצאות אלה לפי העניין ובהתאם לפקודת מס הכנסה.

דרכים לקבלת השירות

בקבלת קהל

המשך טיפול בבקשה

  • לאחר שהמצווה מסר את צוואתו המקורית לרשם לענייני ירושה, ההפקדה נרשמת במרשם ארצי חסוי המנוהל באגף האפוטרופוס הכללי. 
  • כל עוד המצווה (האדם שכתב את הצוואה) בחיים, אין לאף אחד זכות לעיין בצוואה שהופקדה או לקבל מידע בדבר הפקדתה.
  • לאחר מות המצווה, כאשר מוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, מזכירות הרשם לענייני ירושה בודקת האם הופקדה צוואה על ידי המנוח, ובמידה וכן- היא נפתחת על ידי הרשם לענייני ירושה כדי שלא יינתן צו המתעלם מהצוואה.
  • במידה והצוואה הופקדה, והמצווה נפטר ולא הוגשה כל בקשה בעניין הצוואה, לאחר שלושה חודשים ממועד הפטירה יפתח הרשם לענייני ירושה את הצוואה ביוזמתו וימסור הודעה על קיומה של הצוואה ל-"זכאים על-פי הצוואה" (אלה אשר מופיעים בצוואה).
  • לידיעה: המצווה יכול לקבל חזרה, בכל עת, צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה. החזרת צוואה מתבצעת כאשר המצווה מגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה, מזדהה באמצעות תעודה מזהה עם תמונה עדכנית ומבקש לקבל בחזרה את הצוואה שהפקיד. החזרת צוואה תתבצע בזימון תור מראש בלבד.

הוראות חוק רלוונטיות