בית המשפט העליון קובע שהבנק לא מחויב לשלם דמי שכירות בתיק פשיטת רגל של התחדשות עירונית

מבוא בפסק דין שנקבע לאחרונה, קבע בית המשפט העליון תקדים משמעותי לגבי חובות הבנקים המלווים בפרויקטים של התחדשות עירונית. המקרה היה מעורב בחברה יזמית שפשטה רגל במהלך פרויקט התחדשות עירונית בחיפה, ישראל. בית המשפט דחה את תביעת הדיירים, אשר ביקשו תשלום דמי שכירות עד להשלמת הפרויקט. לפסיקה זו השלכות הן על הדיירים והן על הנושים […]