חובת זהירות של בעלי מקרקעין

אחריות בעלי מקרקעין סעיף 37 לפקנ"ז – אחריות בעל מקרקעין כלפי מסיג גבול – "האחריות לפי סעיפים 35 ו-36 של בעל מקרקעין או של תופשם, בשל מצבם של המקרקעין, תחזוקתם או תיקונם, לא תחול כלפי מי שנכנס למקרקעין כמסיג גבול, אלא אם הוכיח התובע שנכנס בתום לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה". אחריות […]

דיני הנזיקין מול המשפט הציבורי (ציבורי מתחלק לשניים – חוקתי ומנהלי)

חריגים: תקיפה ישירה: כאשר הרשות ביצעה פעולה מסוימת ואני מבקש לפסול את אותה פעולה, תוגש למשל עתירה מנהלית בטענה שבוצעה פעולה לא חוקית וזה קלאסי לכללי המשפט המנהלי. תקיפה עקיפה: זה אומר, שאני לא מבקש לפסול את פעולות הרשות, אלא הרשות עשתה לי כך וכך ועל זה אני רוצה פיצוי. זה נקרא תקיפה עקיפה, וזה […]

מטרות דיני הנזיקין

אחריות משפטית מכוח הדין, המחייבת אדם להעניק סעד למשנהו כתוצאה מהפרת החובה, שנקבעה באותו הדין.