כלל התפיסה – סמכות שיפוט בינלאומי

הכלל הבסיסי הקובע מתי יש לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בינלאומית הוא "כלל התפיסה":  מסירת כתב התביעה לנתבע בתחומי ישראל מקנה לבית המשפט סמכות שיפוט בינלאומית. הרגע הקריטי הרגע שבו כתב התביעה נמסר לנתבע בישראל – באותו רגע ביהמ"ש רוכש סמכות ומאותו רגע היא נשארת – גם אם הנתבע עוזב את הארץ ולא חוזר – […]